Oto ludzie, którzy pracują na rzecz Twoich książek:

Zbigniew Zawadzki

Z wykształcenia biochemik, ma za sobą doświadczenia kilkunastu lat pracy naukowej w instytutach badawczych w Warszawie i Montrealu. W czasach PRL działał też w tzw. drugim obiegu wydawniczym. Od 1992 r. pracuje na rynku książki. Najpierw przez 10 lat w Wydawnictwie Naukowym PWN: organizował tam nowy dział publikacji audiowizualnych i kierował działem podręczników akademickich. Był w tym okresie współtwórcą i autorem teleturnieju „Miliard w rozumie”, organizował prace nad pierwszymi polskimi encyklopediami i słownikami multimedialnymi, wydawał książki, czasopisma, gry edukacyjne, wideokasety. Od 2000 r. prowadzi własną firmę – Agencję Autorską Zetzet, która zajmowała się dotychczas przede wszystkim działalnością wydawniczą (ok. 80 tytułów) pod handlową nazwą Oficyny IMBIR. Ma też duży dorobek jako tłumacz i redaktor.
Manula Kalicka

Absolwentka polonistyki i dziennikarstwa na UW. Autorka sześciu powieści cieszących się dużym powodzeniem i tekstów drukowanych w „Polityce”, „Wiedzy i Życiu” i „Feniksie”; przeczyta Twoją powieść i powie, co o niej myśli, a potem poradzi, co zrobić, by była lepsza. Chyba, że to będzie niemożliwe…Anna Zgierun-Łacina

Umysł ścisły i nasza najwredniejsza redaktorka. Czepia się wszystkich nielogiczności i nawet to lubi. Błędy obrazowania, konstrukcji, stylu – nie mają szans się ostać, gdy weźmie Wasz tekst pod lupę. Chcecie spojrzeć prawdzie w oczy? Zamówcie u niej recenzję.Teresa Moroz

Ukończyła całkiem niedawno filologię polską ze specjalnością edytorską, ale jest naprawdę dobrą redaktorką. Do tekstu, który wyszedł spod jej ręki, nie można się przyczepić. Ostrogi zdobyła w wydawnictwie Impuls, a obecnie pracuje w wydawnictwie Via Medica, gdzie poza redagowaniem artykułów i korektą zajmuje się także sporządzaniem indeksów, kolacjonowaniem korekty wydawniczej i autorskiej czy przygotowaniem materiałów konferencyjnych.Dorota Potocka

Jest osobą wszechstronną, nauczycielką o wielu talentach. Jej zabawne małe wierszyki i limeryki nie raz zdobiły ostatnią stronę tygodnika „Przekrój”, a to, co pisze, być może wielokrotnie słyszeliście, bowiem od lat już kilku to właśnie ona jest autorką przemówień znanych polityków, burmistrzów i samorządowców. Może zatem też dla Was napisać dowolne wystąpienie.

Nawet noblowskie, jeśli przytrafi się Wam Nobel.Barbara Radziszewska

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku i studiów uzupełniających na Politechnice Warszawskiej z dziedziny administracji i nauk społecznych. Pracowała w Polskim Radiu w działach ekonomicznym i prawnym oraz w Agencji Promocji i Reklamy. Jest pasjonatką piosenki autorskiej, współpracuje z niekomercyjnym wortalem internetowym strefapiosenki.pl. Kocha książki. Dzięki niej każda powierzona nam książka zostanie odpowiednio zareklamowana.Małgorzata Rejmak

Ukończyła socjologię (specjalizacja komunikacja społeczna i dziennikarstwo) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracowała w wydawnictwach Red Horse i Aurum jako specjalistka do spraw promocji. Obecnie promuje Muzeum Powstania Warszawskiego, ale nie traci kontaktu z literaturą i w dalszym ciągu organizuje spotkania autorskie.Justyna Walczak

Uzyskała dyplom licencjata na wydziale Wiedzy o Kulturze w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie kontynuuje studia na poziomie magisterskim. Skończyła też roczny kurs animacji kultury, z którego wyniosła umiejętność planowania i realizacji imprez. W naszej firmie będzie się zajmowała organizacją spotkań autorskich, prelekcji i wykładów.Marek Szczepański

Student historii oraz historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracował z Domem Spotkań z Historią przy realizacji wielu znaczących projektów, m.in. „Wyłącz system!” czy autorskich inicjatyw przewodnickich; prowadził kwerendy dla wielu wystaw, głównie o tematyce warszawskiej. Pracuje jako przewodnik miejski i terenowy, jest pomysłodawcą i przedstawicielem historycznego stowarzyszenia „Czas Przeszły”. Krajoznawca-pasjonat. Proponuje swoje usługi jako researcher, jako że kwerenda to jego specjalność.Kinga Ferszt

Absolwentka Instytutu Dziennikarstwa i Edukacji Medialnej na Wydziale Środków Społecznego Przekazu Uniwersytetu im. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracowała w dzienniku „Życie” i w Programie 1 Polskiego Radia. Wytropi każdy błąd i nieścisłość. Znajdzie to, czego szukacie.Ignacy Strączek

reporter, antropolog. Absolwent Instytutu Kultury Polskiej UW. Członek redakcji portalu antropologicznego "Op. cit". Bierze udział w badaniach prowadzonych przez Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach projektu "Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie pamięci". Publikował w kwartalnikach: "Op. cit", "Konteksty", "Kultura Miasta", "Wyspa". Redaguje teksty, pomoże znaleźć każdą potrzebną informację, fachowo wykona kwerendę.
Bartosz Szumowski

Ukończył polonistykę na Akademii Podlaskiej w Siedlcach, jako że właśnie z tego miasta się wywodzi. Współpracuje w zasadzie ze wszystkimi działającymi na terenie Podlasia gazetami i wydawnictwami. Doświadczenia redaktorskie zdobywał w oficynach Red Horse i Grashopper, opracowując m.in. książki J. Piekary i A. Zalewskiego. Może opracowywać także dla Ciebie…
Aleksandra Domańska

Pisarka, reżyserka, autorka widowisk teatralnych, telewizyjnych i filmowych, absolwentka filologii polskiej UW i reżyserii teatralnej krakowskiej PWST. Autorka wielu interesujących filmów dokumentalnych m.in. głośnego filmu „ Wilcza 11” – zapisu historii domu w którym m.in. mieszkał Jerzy Wasowski.Karolina Sykulska

Doktor nauk humanistycznych – polonistka, językoznawczyni; specjalizuje się w komunikacji parawerbalnej, fonetyce, stylistyce językowej, języku emocji.

Publikowała w licznych czasopismach naukowych oraz tomach pokonferencyjnych, m.in. w „Poradniku Językowym”, „Rozprawach Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, współpracowała z wieloma znanymi i cenionymi polskimi wydawnictwami, od małych, autorskich oficyn do dużych grup wydawniczych. Opracowywała teksty beletrystyczne i naukowe, współczesne i historyczne. Przygotowywała ze współautorami aktualizację „Słownika polszczyzny potocznej”. Doskonale wyłapuje błędy translatorskie, merytoryczne czy składu.Anna Kalicka

Z wykształcenia informatyk, specjalizuje się w grafice komputerowej i multimediach. Zajmuje się też astrofizyką i kontynuuje studia w Centrum Badań Kosmicznych. Stworzyła stronę naszej agencji. Jest gotowa zrobić następną, tym razem być może dla Ciebie.